Viltus Eņģelis

  • 4.5 звезд, основано на 67 отзывах

RUR 494.40

  • В наличии

Jauna un nabadzīga studente Elija ierodas Skineru ģimenē un drīz vien kļūst neaizvietojama viņu ikdienā un svētku brīžos


Поделиться:

Draud gs finan u skand ls mudina dom t, ka aiz Skineru nama durv m tiek perin ts kaut kas nekrietns, un imenes priv t dz ve p k i non k mediju zi u lent s

Elija saprot, ka ir lieciniece notikumiem, kurus lab k nekad neb tu redz jusi

Vai vi a sp ja paredz t, ka pien ks diena, kad b s j pie em k ds smags l mums, no kura b s atkar ga visa turpm k dz ve

Похожие товары